Paslaugos
Paslaugos

 

UAB "GEOTERA" teikiamų paslaugų platesnis aprašymas

  • Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai

Žemės sklypų kadastrinis (geodezinis) matavimas ir planų bei matavimo bylų parengimas - tai tikslus suformuotų žemės sklypų plotų nustatymas, plano ir kitų duomenų, reikalingų įrašyti į kadastro duomenų bazę, parengimas.

Geodeziniai matavimai reikalingi parduodant, dovanojant ar išnuomojant privačios žemės sklypus ne žemės ūkio veiklai (kitai paskirčiai), taip pat kitais atvejais, jeigu šių matavimų pageidauja žemės savininkas. Paslauga aktuali tiek juridiniams tiek fiziniams asmenims, norintiems tiksliai žinoti žemės nuosavybės plotą bei ribas, kad nekliudomai galėtų disponuoti savo nekilnojamuoju turtu.

Kadastriniams matavimams atlikti reikia pateikti:

1. Žemės sklypo registro pažymėjimą;
2. Preliminarų sklypo planą;
3. Statinių, esančių šiame sklype, registro pažymėjimą (jei tokie yra);
4. Gen. plano ištrauką (su aplinkiniais sklypais ir gatvėmis).

  •  Topografiniai planai (toponuotraukos)

Topografinis planas būtinas pradedant bet kokius projektavimo darbus. Pagal nustatytą tvarką projektavimo darbai gali būti atliekami tik ant topografinio plano, parengto ne vėliau kaip prieš vienerius metus. Topografiniame plane vaizduojama esama situacija, reljefas ir požeminės komunikacijos. Planai suderinami su visomis inžinerinius tinklus esančias sklype eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis. Topografiniai planai rengiami skaitmeninėje ir analoginių pavidalų valstybinėjė koordinačių LKS94 sistemoje. Esant reikalui (pvz. sodo sklypo) topografinėje nuotraukoje parodomos žemės sklypų ribos.

 

Topografinei nuotraukai atlikti reikia pateikti:

1. Žemės sklypo teisinę registraciją;
2. Preliminarų arba detalųjį sklypo planą;
3. Sklype esančių statinių teisinę registraciją patvirtinančius dokumentus.

  • Žemės sklypų formavimo ir pertvarkimo projektai

Tai žemės sklypų ribų formavimas projektuojant naujus žemės sklypus, keičiant gretimų žemės sklypų ribas (atliekant amalgamaciją), padalijant žemės sklypą į du ar daugiau sklypų, atidalijant vieną ar daugiau žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, sujungiant du ar daugiau žemės sklypų į vieną žemės sklypą.

Projektai rengiami vadovaujantis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513.

Mūsų įmonė turi licenciją Nr.1 R-ŽF-153 reikalinga norint rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus .

Projektai rengiami atliekant naujai suformuotų žemės sklypų kadastrinius matavimus.

Šiai paslaugai atliktireikia pateikti:
1.Turimo žemės sklypo plano kopiją;
2.Pažymėjimą apie žemės sklypo teisinį įregistravimą;
3Aapskrities viršininko leidimą;
4.Rajono savivaldybės architekto išduotas projekto rengimo sąlygas;
5.Žemės skypo savininko tapatybę įrodantį dokumentą.

  •  Požeminių komunikacijų kontrolinės geodezinės nuotraukos

Tai geodeziniai matavimai, kai valstybinėje koordinačių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatoma jų erdvinė padėtis, nurodant atstumus nuo pastovių situacijos elementų. Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybių skaitmenines ar duomenų bazes. Pagal nustatytą tvarką požeminiai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti arba jai galima pradėti disponuoti tik atlikus ir suderinus šių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas.

 

  •  Pastatų ašių, sklypų nužymėjimas

Geodezinis nužymėjimas statant statinius (ašių nužymėjimas) - vienas iš svarbiausių statybos darbų. Statant įvairios paskirties statinius labai svarbu, kad būtu tiksliai nužymėtos pastato ašys. Aukštas tikslumas neatsiejama statybų proceso dalis.

Geodezinis (ašių), sklypų nužymėjimas yra atliekamas statant įvairios paskirties statinius, kadangi labai svarbu, kad būtų tiksliai nužymėtos pastato ašys bei pats sklypas.

 

Atliekame ir visus kitus su geodezija susijusius darbus.

 

 

 
Partneriai
Partneriai

      


Keiskis.lt - Keiskimes nuorodomis
2019-02 GEOTERA