Paslaugos
Paslaugos

 UAB "GEOTERA" teikiamų paslaugų platesnis aprašymas

 

 

 •  Topografiniai planai (toponuotraukos)
   

Topografinis planas (toponuotrauka)  - topografijos-geodezijos ir matavimų inžinerijos veiklos sritis, apimanti žemės paviršiaus gamtinių ir fizinių (reljefo, hidrografijos, augmenijos), antropogeninių bei pavienių topografinių objektų erdvinį matavimą bei vaizdavimą topografiniuose žemėlapiuose ir planuose standartizuotais metodais.
Topografinis planas būtinas pradedant bet kokius projektavimo darbus, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį taip pat prieš pradedant planavimo (detalaus, specialaus) arba projektavimo (statinių, pastatų, komunikacijų) darbus.
Topografinis planas galioja   vienerius metus, vėliau jis galli būti atnaujinamas.
Topografinio plano derinimas vyksta nustatyta tvarka kurio metu jis suderinamas su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybių skyrias atsakingais už topografinių duomenų kaupimą ir saugojimą. Šiuo metu Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas visoje Lietuvoje vyksta per (TOPD) sitemą.(TOPD) viešoji elektroninė paslauga apima topografavimo dokumentų tikrinimo atsakingose organizacijose, derinimo savivaldybėse ir proceso eigos stebėjimo procedūras. Paslaugos naudotojai aktualioje teritorijoje gali gauti žinias iš inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų apie inžinerinių tinklų objektus. Planuotojams TOPD paslauga suteikia galimybę pasitikrinti ar jiems aktuali teritorija yra suderinta TOPD procedūrose)
Topografinis planas sudaromas analoginėje ir/arba skaitmeninėje formoje 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 masteliais, LKS-94 koordinačių sistemoje ir  Lietuvos valstybinėje aukščių sistemoje LAS07. Skaitmeniniai brėžiniai sudaromi vadovaujantis Geodezijos ir kartografijos techninu reglamentu GKTR 2.11.03:2014.

 

 • Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai

Žemės sklypų kadastrinis (geodezinis) matavimas ir planų bei matavimo bylų parengimas - tai tikslus suformuotų žemės sklypų plotų nustatymas, plano ir kitų duomenų, reikalingų įrašyti į kadastro duomenų bazę, parengimas.

Geodeziniai matavimai reikalingi parduodant, dovanojant ar išnuomojant privačios žemės sklypus ne žemės ūkio veiklai (kitai paskirčiai), taip pat kitais atvejais, jeigu šių matavimų pageidauja žemės savininkas. Paslauga aktuali tiek juridiniams tiek fiziniams asmenims, norintiems tiksliai žinoti žemės nuosavybės plotą bei ribas, kad nekliudomai galėtų disponuoti savo nekilnojamuoju turtu.

Kadastriniams matavimams atlikti reikia pateikti:

1. Žemės sklypo registro pažymėjimą;
2. Preliminarų sklypo planą;
3. Statinių, esančių šiame sklype, registro pažymėjimą (jei tokie yra);
4. Gen. plano ištrauką (su aplinkiniais sklypais ir gatvėmis).

Plačiau apie žemės sklypų kadastrinius (geodezinius ) matavimus  galite sužinoti paspaudę šią nuorodą: Plačiau...

      

 • Žemės sklypų formavimo ir pertvarkimo projektai

Tai žemės sklypų ribų formavimas projektuojant naujus žemės sklypus, keičiant gretimų žemės sklypų ribas (atliekant amalgamaciją), padalijant žemės sklypą į du ar daugiau sklypų, atidalijant vieną ar daugiau žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, sujungiant du ar daugiau žemės sklypų į vieną žemės sklypą. Visi formavmo pertvarkymo darbai atliekami ŽPDRIS sistemoje.

Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) galima teikti prašymus, stebėti projektų rengimo, derinimo, svarstymo su visuomene bei viešinimo eigą ir kt. Išskirtinis ŽPDRIS privalumas – galimybė apimti didelį proceso dalyvių skaičių.

ŽPDRIS yra galimos keturios elektroninės paslaugos:


1. kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo elektroninė paslauga;
2. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo elektroninė paslauga;
3. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo elektroninė paslauga;
4. žemės konsolidacijos projektų rengimo elektroninė paslauga.


 •  Požeminių komunikacijų kontrolinės geodezinės nuotraukos

Tai geodeziniai matavimai, kai valstybinėje koordinačių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatoma jų erdvinė padėtis, nurodant atstumus nuo pastovių situacijos elementų. Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybių skaitmenines ar duomenų bazes. Pagal nustatytą tvarką požeminiai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti arba jai galima pradėti disponuoti tik atlikus ir suderinus šių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas. Visų inžinerinių tinklų planų derinimas visoje Lietuvoje vyksta per (TOPD) sitemą.

 

 •  Pastatų ašių, sklypų nužymėjimas

Geodezinis nužymėjimas statant statinius (ašių nužymėjimas) - vienas iš svarbiausių statybos darbų . Statant įvairios paskirties statinius labai svarbu, kad būtu tiksliai nužymėtos pastato ašys. Aukštas tikslumas neatsiejama statybų proceso dalis.

Geodezinis (ašių), sklypų nužymėjimas yra atliekamas statant įvairios paskirties statinius, kadangi labai svarbu, kad būtų tiksliai nužymėtos pastato ašys bei pats sklypas.

 

 • Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai – vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentas, rengiamas siekiant kaimo gyvenamųjų vietovių neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, miško sodinimą, kitą su žemės ūkiu susijusią veiklą ir suformuoti žemės ūkio ir alternatyviosios veiklos subjektų žemės valdas.

Priklausomai nuo planavimo tikslų, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų turinį gali sudaryti tik vienas ar keli sprendžiami klausimai, o projektas gali būti įvardijamas su papildoma nuoroda:

 • miškui įveisti ne miško žemėje;
 • ūkių vidinės žemėtvarkos ( ūkininko sodybai suformuoti );
 • kompleksinis žemės ūkio ir kaimo plėtros projektas;
 • Atiekame ir visus kitus su geodezija susijusius darbus.
   

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai rengiami elektroninėje ŽPDRIS sistemoje.

Plačiau apie kaimo plėtros žemėtvarkos projektus galite sužinoti paspaudę šią nuorodą: Plačiau...

 

 

Nodėdami pateikti užsakymą rašykite mums el.paštu This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it arba skambinkite tel. 8-5 2711380 arba  8-676-17313

 

 
Partneriai
Partneriai

      


Keiskis.lt - Keiskimes nuorodomis
2021-06 GEOTERA