Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai – tai  specialiojo planavimo dokumentai, būtini siekiant kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, kitą su žemės naudojimu susijusią veiklą. Šie projektai padeda aiškiai ir reglamentuotai suformuoti žemės ūkio ir jai alternatyvios veiklos subjektų žemėvaldą. Viskas, ko neapima žemės ūkio apibrėžimas, gali būti vadinama alternatyvia veikla. Viena tokių žemėtvarkos procesams aktualių sričių, kurioje atliekami kaimo plėtros žemėtvarkos procesai, yra ir kaimo turizmas.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai skirstomi:

  • kaimo plėtros žemėtvarkos projektai ūkininko sodybos vietai parinkti;
  • kaimo plėtros žemėtvarkos projektai pagalbinio ūkio pastatų vietai parinkti;
  • kaimo plėtros žemėtvarkos projektai miško įveisimui;
  • kaimo plėtros žemėtvarkos projektai rekreacinės paskirties(kaimo turizmo) pastatų vietai parinkti.

Kada reiktų rinktis ūkininko sodybos projektą?

  • Jeigu Jūs ruošiatės ūkininkauti, turite ūkininko pažymėjimą ir planuojate užsiimti ūkine veikla.
  • Jeigu žemės ūkio paskirties žemė pagal detalų planą nepatenka į urbanizuojamas teritorijas  ir paskirties negalima pakeisti, bet jums išsirinkta sklypo vieta labai patinka ir norėtumėte jame pasistatyti ūkininko sodybą – gyvenamąjį namą.

Pagal šiuo metu galiojančius įstatymus žemės ūkio paskirties sklype galima statyti tik vieną gyvenamąjį namą, kuris vadinamas ūkininko sodyba, bei pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatus, kurie yra reikalingi ūkio veiklai vykdyti. Sodyba gali būti statoma tik ne mažesniame nei 0,5 hektaro žemės ūkio paskirties sklype, kuris yra teritorijoje, nepriskirtoje miestams, o savininkas, be kitų dokumentų, turi pateikti ir ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą. Parengus ūkininko sodybos projektą galima projektuoti tiek patį sodybos pastatą, tiek kitus ūkiui reikalingus ūkinius pastatus.

Jeigu planuojate arba vykdote veiklą kaime ir domitės galimybe statyti ūkininko sodybą, kreipkitės į „Geotera“ komandą. Mes mielai pakonsultuosime visais su šiuo procesu susijusiais klausimais.

Kainos

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto parengimas nuo 900 € + PVM
Toponuotraukos parengimas reikalingos projekto parengimui nuo 175 € + PVM
Kaimo sklypas
Kontaktai

Gaukite paslaugos pasiūlymą!