Inžinerinių tinklų planai

Inžinerinių tinklų planas arba požeminių komunikacijų kontrolinė geodezinė nuotrauka (kitaip dar vadinama išpildomąja nuotrauka) – tai geodeziniai matavimai kurie padeda įvertinti įrengto inžinerinio tinklo nukrypimus nuo projekto.

Inžinerinių tinklų planai tai geodeziniai matavimai kai valstybinėje koordinačių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatoma jų erdvinė padėtis, nurodant atstumus nuo pastovių situacijos elementų. Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybių skaitmenines duomenų bazes.

Kam reikalingos požeminių komunikacijų kontrolinės – geodezinės nuotraukos ?

Dažniausiai statant namą ūkio būdu požeminių komunikacijų / inžinerinių tinklų plano prisireikia norint gauti statybos inspekcijos pažymą apie statinio 100% baigtumą, tačiau tuo metu visi darbai jau būna baigti, o požeminės komunikacijos užkastos todėl jeigu atliekate  individualaus namo statybą rekomenduojame jau prieš inžinerinių tinklų įrengimo darbus užsakyti požeminių komunikacijų / inžinerinių tinklų planą arba susitarti kad šias darbais pasirūpintu inžinerines komunikacijas įrengiantis juridinis arba fizinis asmuo. Tokiu atveju   laiku turėsite dokumentą privalomą statinio 100% pridavimui taip pat galėsite patikrinti ar rangovas darbus atliko pagal projektą bei kokius kiekius medžiagų sunaudojo.

Pagal nustatytą tvarką požeminiai inžineriniai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti arba jai galima pradėti disponuoti tik atlikus ir suderinus šių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas.

 Visų inžinerinių tinklų planų derinimas Lietuvoje vyksta per vieningą sistemą. Tokiu būdų tinklas integruojamas į bendrą duomenų bazę todėl ateityje vykdant projektavimo darbus galima tiksliai įvertinti esamas komunikacijas ir projektavimo metu numatyti priemones kad statybos metu jos nebūtų pažeistos.

Požeminių geodezinės nuotraukos

Kokioms požeminėms komunikacijos reikia atlikti?

Inžinerinių tinklų planus reikia atlikti visoms naujai statomoms požeminėms komunikacijoms valstybinėje žemėje, bendruose ar kelio infrastruktūros sklypuose.  Jeigu planuojate  statinio pridavima statybos inspekcijai privačiame sklype rekomenduojame atlikti lauko dalies elektros kabelio, vandentiekio ir buitinės nuotekynės (kanalizacijos) kontrolines nuotraukas.

Kainos

Inžinerinių tinklų planai
Inžinerinis tinklas (iki 50 m.) 85 € – 150 € + PVM
Inžinerinis tinklas (nuo 50 m. iki 500 m.) 150 € – 300 € + PVM
Šulinio kortelės parengimas nuo 30 € + PVM
Didesni kiekiai nuo 500 m. Kaina sutartinė

Terminai

Inžinerinio tinklo plano kainą nulemia objekto vieta ir  pageidaujamas atlikimo terminas. Dažniausiai  inžinerinio tinklo plano atlikimas ir suderinimas užtrunka 20 darbo dienų.

Inžinerinio tinklo planui po suderinimo suteikiamas identifikacinis numeris.

Dėmesio! Atsižvelgdami į Jūsų poreikį, galime atlikti ir statinio kontrolinę geodezinę nuotrauką kurią taip pat reikia pateikti norint priduoti statinį statybos inspekcijai.

Kontaktai

Gaukite paslaugos pasiūlymą!