Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

Žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektai dažniausiai rengiami tai atvejais kai norima atlikti:

 • žemės sklypų sujungimą;
 • žemės sklypų padalinimą;
 • žemės sklypų suformavimą;
 • pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą;
 • žemės sklypų pertvarkymą.

Kada gali būti rengiami formavimo ir pertvarkymo projektai?

 • kai žemės sklypai padalijami, atidalijami, sujungiami ar perdalijami;
 • kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai), jeigu tai neprieštarauja savivaldybės bendrajam planui ar jo daliai.
 • kai įsiterpęs valstybinės žemės plotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir atvejais sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;
 • kai formuojami valstybinės žemės sklypai esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir kitoms viešosioms erdvėms, kapinėms, paplūdimiams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimtoms teritorijoms;
 • kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;
 • kai formuojami nauji valstybinės žemės sklypai;
 • kai pagal detaliojo plano, kuriame numatomi tik žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principai, nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus suformuojami nauji žemės sklypai arba pertvarkomos esamų žemės sklypų ribos vadovaujantis detaliajame plane numatytais žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principais ir nustatoma ar keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai).

Reikalingi dokumentai:

 • nuosavybės pažymėjimas;
 • žemės sklypo planas;
 • per ŽPDRIS sistemą išduotas leidimą rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą; (padedame užpildyti)
 • per ŽPDRIS sistemą išduotos planavimo sąlygos
 • žemės sklypo planas;
 • statinių, esančių sklype, išsidėstymo schema (jei tokie yra).

Kainos

Formavimo ir pertvarkymo projektas
Projekto parengimas nuo 900 € + PVM
Jeigu dalinama į daugiau kaip 10 sklypų + 50 € + PVM už kiekvieną sklypą
Kadastrinių matavimo bylos parengimas po projekto patvirtinimo Nuo 125 € + PVM

Nuo ko priklauso kaina ir terminas

Formavimo ir pertvarkymo projektų parengimo kaina priklauso nuo sklypo geografinės padėties ir vietovės, taip pat nuo to, ar patenka į saugomas ir kultūros paveldo teritorijas, ar ribojasi su vandens telkiniais, ar jame yra melioracija ir daugelio kitų aspektų. Todėl kiekvienam sklypui kainos pasiūlymą  parengiame individualiai.

Projekto parengimo terminas nuo 4 iki 8 mėnesių.

Kontaktai

Gaukite paslaugos pasiūlymą!